REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § / 24.8.2022

Rekisterinpitäjä: Suomi-Romania-Moldova-Seura ry

<kim.calonius@gmail.com>

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Anssi Vuorinen

<anssi.vuorinen@alumni.helsinki.fi>

Rekisterin nimi: Suomi-Romania-Moldova-Seuran jäsenluettelo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Seuran hallituksen yhteydenpito jäsenistöön kirjeitse ja sähköpostin välityksellä, sekä seuran jäsenkirjeiden, kokouskutsujen ja seuran jäsenlehden osoiteluettelo

Rekisterin tietosisältö: jäsenten nimet, postiosoitteet ja sähköpostiosoitteet

Säännönmukaiset tietolähteet: jäseniltä vastaanotetut tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: ei luovuteta ulkopuolisille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: ei luovuteta

Rekisterin suojauksen periaatteet: A. manuaaliset tiedot jäsenrekisterin ylläpitäjällä, sihteerillä ja jäsenlehden päätoimittajalla suojatussa tilassa, B. sähköisesti käsiteltävät tiedot jäsenrekisterin ylläpitäjällä, sihteerillä ja jäsenlehden päätoimittajalla salasanan takana.

TIETOSUOJASELOSTE: Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § / 24.8.2022

Rekisterinpitäjä: Suomi-Romania-Moldova-Seura ry

<kim.calonius@gmail.com>

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Anssi Vuorinen

<anssi.vuorinen@alumni.helsinki.fi>

Rekisterin nimi: Suomi-Romania-Moldova-Seuran jäsenluettelo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Seuran hallituksen yhteydenpito jäsenistöön kirjeitse ja sähköpostin välityksellä, seuran jäsenkirjeiden, kokouskutsujen ja seuran jäsenlehden osoiteluettelo

Rekisterin tietosisältö: jäsenten nimet, postiosoitteet ja sähköpostiosoitteet

Säännönmukaiset tietolähteet: jäseniltä vastaanotetut tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: ei luovuteta ulkopuolisille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: ei luovuteta

Rekisterin suojauksen periaatteet: A. manuaaliset tiedot jäsenrekisterin ylläpitäjällä, sihteerillä ja jäsenlehden päätoimittajalla suojatussa tilassa, B. sähköisesti käsiteltävät tiedot jäsenrekisterin ylläpitäjällä, sihteerillä ja jäsenlehden päätoimittajalla salasanan takana.

Tarkastusoikeus: jokaisella jäsenellä omien tietojensa osalta

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: jokaisella rekisteriin merkityllä omien tietojensa osalta

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: ei muita oikeuksia