SRS:n toiminnan päämäärät: 

  1. Seura järjestää jäsenilleen yhteisiä tapahtumia, retkiä ja matkoja sekä avoimia yleisötilaisuuksia, seminaareja ja muita tapahtumia.
  2. Seura tiedottaa jäsenilleen, yhteistyökumppaneilleen ja yleisölle jäsenlehden, jäsenkirjeiden ja internet-kotisivujen sekä sosiaalisen median välityksellä.
  3. Seura välittää suomalaisille oikeaa ja realistista tietoa Romaniasta ja romanialaisista myönteistä näkökulmaa korostaen.
  4. Seura osallistuu kulttuuri-, matkailu- ja muuhun yhteistyöhön muiden ystävyysseurojen sekä Suomessa toimivien romanialaisten yhdistysten kanssa
  5. Seura pyrkii laajentamaan toimintaansa, kasvattamaan jäsenmääräänsä ja lisäämään tunnettuuttaan Suomessa valtakunnallisesti.
  6. Seura ja sen jäsenet edistävät suhteittensa kautta Suomen ja suomalaisen kulttuurin tunnettuutta Romaniassa ja romanialaisten keskuudessa

Hyväksytty Yhdistyksen hallituksessa 7.9.2016