English

The Finnish-Romanian-Moldovan Friendship Association
Suomi-Romania-Moldova-Seura ry

Introduction
The Finnish-Romanian-Moldovan Friendship Association (Suomi-Romania-Moldova-Seura) was founded in 1951. Originally it was Finnish-Romanian Friendship Association (Suomi-Romania-Seura), but after joining with Finnish-Moldovan Association it has changed its name. At present it has some 130 members. Most of them are Finnish citizens who for various reasons have grown to love Romania and Moldova - their people, nature, and culture. Among the members there are also Romanians and Moldovans who live in Finland.
The aim of the Association, according to its statutes, is "to spread information on Romania and Moldova, their culture, literature, art and social life and to promote the relationships between Finland, Romania and Moldova in the fields of culture, tourism and personal relationships."
During the last few years, the association's principal activity has been to inform about exhibitions, concerts and other cultural events at which Finnish people can get to know Romanian and Moldovan culture, and about tourism in Romania and Moldova. The association's member bulletin Viesti-Veşti is published at least twice a year.
The annual membership fee is 25 euros. 

Româna

Asociaţia de prietenie Finlanda-România-Moldova
Introducere

Asociaţia de prietenie Finlanda-România (Suomi-Romania-Seura) a fost fondată în anul 1951. Asociația și-a schimbat numele in asociatia Finlanda-România-Moldova in urma aderararii la asociația initiala a asociației Finlanda-Moldova in anul 2022. In prezent asociația are aproximativ 130 de membri. Majoritatea sunt cetăţeni finlandezi, prieteni adevărati ai României şi Moldovei, culturii, şi poporului din spaţiul carpato-dunărean. Printre membri sunt de asemenea români ce sunt stabiliţi în Finlanda.

Obiectivele sale sunt în concordanţă cu statutul ce prevede "a difuza informaţii despre România şi Moldova: cultura, literatura, viaţa socială, şi a promova o mai bună percepere a României şi Moldovei."
Un merit deosebit al asociaţiei constă in faptul nu numai de a organiza ci şi de a informa despre expoziţii, concerte, şi alte evenimente culturale sau promovarea turismului în România şi Moldova.
Cotizaţia anuală este de 25 €.