English

The Finnish-Romanian Friendship Association
Suomi-Romania-Seura ry

Introduction
The Finnish-Romanian Friendship Association (Suomi-Romania-Seura) was founded in 1951. At present it has some 120 members. Most of them are Finnish citizens who for various reasons have grown to love Romania - its people, nature, and culture. Among the members there are also Romanians who live in Finland.
The aim of the Association, according to its statutes, is "to spread information on Romanía, its culture, literature, art and social life and to promote the relationships between Finland and Romania in the fields of culture, tourism and personal relationships."
During the last few years, the association's principal activity has been to inform about exhibitions, concerts and other cultural events at which Finnish people can get to know Romanian culture, and about tourism in Romania. For those who want to brush up their language skills there is a Romanian discussion group. The association's member bulletin Viesti-Veşti is published at least twice in a year.
The annual membership fee 2022 is 25 euro. 

Româna

Asociaţia de prietenie Finlanda-România
Introducere
Asociaţia de prietenie Finlanda-România a fost fondată în anul 1951. In prezent ea are aproximativ 120 de membri. Majoritatea sunt cetăţeni finlandezi , prieteni adevărati ai României, culturii, şi poporului din spaţiul carpato-dunărean . Printre membri sunt de asmeni români ce sunt stabiliţi în Finlanda .
Obiectivele sale sunt în concordanţă cu statutul ce prevede "a difuza informaţii despre România : cultura, literatura, viaţa socială, şi a promova o mai bună percepere a României."
Un merit deosebit al asociaţiei constă in faptul nu numai de a organiza ci şi de a informa despre expoziţii, concerte, şi alte evenimente culturale sau promovarea turismului în România.
Asociaţia organizează cursuri de limbă română , pentru incepători sau de conversaţie pentru avansaţi .
Cotizaţia anuală este de 25 € .