Jäsenlehti

Seuran toiminnan keskeinen osa on nelivärinen Viesti-Vesti-jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa täysin vapaaehtoisvoimin. Jäsenlehden päätoimittajana (2019- ) toimii Sissi Juhola-Arjanko ja taittajana Jorma Kallonen. Lehti toimitetaan jäsenille sähköisesti tai paperisena toiveen mukaan. Lehti käsittelee Romaniaan liittyviä aiheita monipuolisesti ja koko jäsenistö voi tarjota siihen juttuja.

Jäsenlehden numerot 2012-2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019